Inštitúcia

Chcete sa stať Dobrou dušou? Využívate pomoc seniorov z Vášho okolia na zlepšovanie kvality života Vašich klientov? Alebo by ste radi zlepšili kvalitu života Vašich klientov a hľadáte ďalšie možnosti, ako to dosiahnuť? Projekt Dobrá duša je tu práve pre Vás.

Projekt Dobrá duša v rámci kategórie Inštitúcia chce zvyšovať počet zariadení, ktoré plánujú aktivity na zapájanie sa seniorov z okolia do života zariadení a starostlivosti o jeho klientov. Radi by sme umožnili čo najväčšiemu počtu imobilných klientov viac sa radovať zo života, vytvárať sociálne kontakty a v prípade, že to ich zdravotný stav umožní, aktívne sa podieľať na činnostiach zariadenia. V rámci kategórie Inštitúcia sa do projektu môžu zapojiť všetky zariadenia sociálnych služieb (Domov pre seniorov, Domov so zvláštnym režimom, Domov pre osoby so zdravotným postihnutím, Denné stacionáre).

V prípade projektu, ktorý usporadúva zariadenie sociálnych služieb, nemusí isť o dobrovoľnícku činnosť podliehajúcu zákonu o dobrovoľníctve.