Jednotlivec

Chcete sa stať Dobrou dušou? Chcete pomôcť druhým a neviete ako? Ste aktívny senior, ktorý rád trávi čas s ľuďmi a pomáha svojmu okoliu? Zapojte sa do života niektorého zo zariadení sociálnych služieb vo Vašom okolí a staňte sa tak Dobrou dušou. Hľadáme práve Vás! Dajte sa inšpirovať našimi príbehmi z praxe, ktoré Vám ukážu smer a povzbudia Vás zapojiť sa do tohto projektu.

V zariadeniach sociálnych služieb (napr. Domovoch pre seniorov) žije veľa seniorov, ktorí sa cítia osamotení, väčšinou sa nemajú s kým porozprávať alebo stratili chuť do života. Pomocou Projektu „Dobrá duša“ chceme motivovať a oceniť Vás, ktorí sa dlhodobo usilujete o skvalitnenie života práve týchto seniorov. Ukážte okoliu, čo všetko sa dá urobiť pre druhých.