Výhry

Odborná komisia bude hodnotiť intenzitu, inovatívnosť, kreativitu a obetavosť činnosti, ako aj nadšenie a angažovanosť Dobrej duše, rovnako ako prínos pre seniora, ktorý bude pomoc prijímať (ktorému sa pomoc poskytne). Zo všetkých zaslaných nominácií vyberie komisia tri najzaujímavejšie a najprínosnejšie činnosti pomoci druhým, ktorým bude udelený titul „Dobrá duša“. Tieto tri „Dobré duše“ získajú 200€.

Odborná komisia sa bude skladať z odborníkov z Ministerstva práce a sociálnych vecí, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a spoločnosti HARTMANN – RICO a.s.