Zásady dobrej duše

 

Pomáhať je ľudské. Projekt Dobrá duša nie je súťaž, v ktorej vyhráva lepší či rýchlejší.
Vyhráva tu každý: ten, kto sa rozhodne pomáhať, i ten, komu sa pomoci dostáva.


Viac informácií

Právne vyhlásenie

Spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o. (ďalej len "Spoločnosť") dáva týmto možnosť návštevníkom webovskej stránky preberať a prezerať materiály a dokumenty, ktoré sú publikované na webovskej stránke www.dobra-dusa.sk (ďalej len "webovská stránka") iba na nekomerčné osobné používanie, a to pod tou podmienkou, že všetky vyhlásenia o autorských právach a o vlastníctve uvedené v materiáloch a dokumentoch zostanú zachované.

Je prísne zakázané akýmkoľvek spôsobom rozmnožovať, rozširovať, meniť, verejne zobrazovať, alebo inak používať materiály a dokumenty z tejto webovskej stránky na komerčné, verejné alebo iné podobné účely a záujmy.

Reprodukovanie, transfer, distribúcia alebo uchovávanie čiastočného alebo celkového obsahu stránky je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Časti stránky uchované vo vašom počítači alebo ich tlačené kópie môžete použiť iba pre vašu osobnú potrebu.

Názov Spoločnosti a jej logo sú ochrannou známkou spoločnosti a táto ochranná známka, značka slúži k identifikácii firmy a sú vlastníctvom Spoločnosti. Rovnako je autorským právom a inými právami na ochranu duševného vlastníctva chránený obsah webovskej stránky teda fotografie, texty, programové komponenty, materiály, dokumenty a pod.

Neoprávnené používanie materiálov a dokumentov z tejto webovskej stránky bude považované za porušenie právnych predpisov občianského práva, trestného práva, autorského práva, práva o ochranných známkach a ostatných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Spoločnosť nezodpovedá za úplnosť a správnosť informácií, materiálov, dokumentov, software, služieb na webovskej stránke a nezodpovedá za spoľahlivosť alebo obsah webovskej stránky a nezaručuje, že na stránke nie sú chyby, vírusy alebo iné škodlivé komponenty. Užívateľ webovskej stránky s jej využívaním dobrovoľne súhlasí, ako aj s týmito podmienkami a prehlasuje, že túto webovskú stránku používa na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo.

Všetky ponuky na tejto webovskej stránke sú nezáväzné a môžu byť kedykoľvek zmenené alebo odvolané príp. obmedzené prístupom na ňu podľa vlastného uváženia a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Obsahy externých stránok nie sú preverované a zodpovednosť za ich obsah majú ich poskytovatelia.

Tým, že ste vstúpili na webovskú stránku, súhlasíte s uvedenými podmienkami a beriete na vedomie, že nemôžete vstúpiť na webovskú stránku alebo ju využívať, ak nesúhlasíte s uvedenými podmienkami.

 

Informácie o používaní tzv. „cookies“:


V súlade s ustanovením § 55 zákona č. 351/2011 Sb., o elektronických komunikáciách, vás týmto informujeme, že naše servery využívajú na svoju činnosť tzv. „cookies“, čo sú  malé dátové súbory ukladané vo vašom počítači, tablete či smartfóne pri návšteve mnohých webových stránok. Prečo sú také súbory potrebné? Sú nevyhnutnou súčasťou správneho fungovania niektorých webových funkcionalít – napríklad prihlasovacích formulárov alebo pridávania produktov do nákupného košíka. Zároveň ukladajú do pamäte vaše preferencie a nastavenia, ktoré tak nemusíte pri každej návšteve znovu zadávať. Súbory cookies sa využívajú aj na meranie dát o používateľoch pomocou nástroja Google Analytics. Slúžia tak napríklad na zisťovanie počtu unikátnych návštevníkov webu. A cez zaznamenávanie správ o chybách, ktoré sa z času na čas používateľom počas návštevy webu môžu objaviť, pomáhajú vylepšiť fungovanie stránok.

Cookies v sebe obsahujú informácie o stránke, ktorá ich uložila, čas, počas ktorého ostanú v zariadení a unikátne, náhodne generované číslo. Nikdy ho nepoužívame na vašu identifikáciu a neumiestňujeme do nich žiadne vaše osobné dáta.

Ako cookies ovládať?

Všetky uložené cookies môžete v prípade potreby zo zariadenia vymazať a ich ukladanie v budúcnosti obmedziť, a to priamo vo vyhľadávači. Takéto zamedzenie ukladania ale zároveň znižuje funkcionalitu tohto webu, pre ktorý sú cookies nevyhnutné na správnu prevádzku. Zablokovať si môžete aj odosielanie štatistík cez Google Analytics (pozri plugin Opt-out Browser Add-on).

Bližšie informácie o nastavení súborov cookies vo vašom vyhľadávači nájdete na stránkach AboutCookies.org.