Zásady dobrej duše

 

Pomáhať je ľudské. Projekt Dobrá duša nie je súťaž, v ktorej vyhráva lepší či rýchlejší.
Vyhráva tu každý: ten, kto sa rozhodne pomáhať, i ten, komu sa pomoci dostáva.


Viac informácií

Zaujímavé odkazy

Spoločnosť HARTMANN - RICO spol. s r.o., je slovenským zastúpením špičkového producenta vysokokvalitných zdravotníckych pomôcok. Svoju činnosť sústreďuje na tri základné okruhy: pomáha so starostlivosťou o rany a ich liečbu, vyrába pomôcky pre ošetrovateľskú starostlivosť a pomáhame predchádzať rizikám pri lekárskych zákrokoch v nemocniciach a ambulanciách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý sa venuje starostlivosti o rôzne sociálne skupiny a ich potreby. Do projektu sa zapája práve preto, že podpora a pomoc pre seniorov je dôležitým prvkom fungovania spoločnosti. A bez pomoci zo strany dobrovoľníkov by to nešlo.

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb je združením spájajúcim zariadenia poskytujúce sociálne služby pod jednu strechu. Na svojich webových stránkach ponúkajú informácie o starostlivosti, domovoch služieb, legislatívne poradenstvo a ďalšie užitočné informácie pre domovy, klientov i záujemcov o problematiku starostlivosti o seniorov.

Špecializovaný internetový klub sa venuje problematike inkontinencie, jej rôznym formám, poradenstvu a pomoci pre všetkých, ktorí majú s únikom moču starosti. Keďže je to problematika týkajúca sa do veľkej miery seniorského veku, ponúka pomocnú ruku a poradenstvo aj v tomto projekte.

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna inštitúcia. Práve verejnoprávne rozhlasové stanice sú veľmi počúvané a dôveryhodné, prinášajú celé spektrum informácií o súčasnom živote na Slovensku. Do projektu sa zapojili práve preto, že sa zaujímajú o osudy ľudí okolo nás.